Fundatia Ambasadorii Bibliei   

Reneszánsz képes biblia Michelangelo stílusban          

A Biblia Nagykövetei alapítvány nem egy fanatikus vallási  hittérítő szekta.  Célunk a biblia XXI. századi bemutatása a művészetem keresztül  , a XXI. század  értelmezésével.  Függetlenül attól, hogy hiszel Istenben vagy nem azért azt láthatod, hogy ez a teremtett világ tökéletesen működik. Olyannyira tökéletesen, hogy ez nem lehet véletlen, hacsak valaki a háttérből nem irányítja. de van egy biztos dolog:

A születés garancia a halálra.

Prédikátor 1.4. Az egyik nemzedék megy, a másik jön, de a föld örökké megmarad. 

Jakab levele 14." ti, akik nem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert mi a ti életetek? Pára vagytok csak, amely egy kis ideig látszik, aztán ismét eloszlik."

János evangéliuma 8.32." És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket ."

 

       Ószövetség 

1 Mózes 1.1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. 3. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság. 

 

       Újszövetség

János Evangyélioma 1.1. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. 2. Ez kezdetben az Istennél vala.  3. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. 

 

       Jézus tanításai

Mark 5.36.Ne félj, csak higgy.

 

  Spiritualitás -  Hit -  Vallás - Tudomány 

“Minden energia. Ez nem filozófia. Ez fizika.” - Albert Einstein

 

        Donáció - Támogatás - Biblia Múzeum

Ambasador Biblia - Biblia múzeum - Küldetés - Miért csináljuk?

Jakab 2 . 26. Mert a miképpen holt a test lélek nélkül, ugyanúgy  holt a hit is cselekedetek nélkül.

Jakab 1.22. Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.

Máté 5. 42. A ki tőled kér, adj néki; el ne fordulj attól.

Igaz, hogy még a munkánk elején vagyunk de, ha szeretnél támogatni és te is úgy látod, hogy Istennek tetsző dolgot csinálunk és ez az emberiség javát szolgálja, főként a következő generációkat akkor támogathatod a munkánkat.   ( képek , idáig már eljutottunk )

 

Nagyon várjuk, festők, szobrászok támogatását, (a részletekért kattints a donáció menüpontra). De , ha nincsen más lehetőséged, támogathatsz egy megosztással ezzel elismerve, hogy amit csinálunk az jó mert a teremtés kezdetekor Isten is leellenőrizte saját magát: 1 Mózes 1. És látá Isten, hogy jó.

János 13.34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. 

A Jó Isten , a Magyarok Istene áldjon meg benneteket.

                 Ámen