Reneszánsz képes biblia Michelangelo stílusban  

Kérdések és válaszok a bibliában

Alapfokú bibliaismeret , általános műveltségi szinten.

 

     Ószövetség 

Az Ószövetség a zsidók szent könyve , régiesen Ótestamentum.

1 Mózes 1.1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 

 

       Újszövetség

Az Újszövetség vagy Újtestamentum a keresztény Biblia második része.

János Evangyélioma 1.1. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. 

 

       Jézus tanításai

János 13.34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.

 

      Apokrif iratok

Az  apokrifek, a bibliai könyvekhez hasonló keresztény iratok. amelyek ennek ellenére nem szerepelnek a mai Biblia könyvei között.  

És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen.

A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen. 

 

                 Ámen

 

Kapcsolat : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

FEL